Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (ThuDuc House)

Địa chỉ :13-15-17 Trương Định, P.6, Q3, Tp.Hồ Chí Minh
Lĩnh vực :Bất động sản
Điện thoại :(84-8) 3933 3090
Fax :(84-8) 3933 3123

Mục tiêu của Thuduc House là hướng đến sự hoàn hảo về chất lượng sản phẩm dịch vụ của mình bằng sự sáng tạo không ngừng và chuyên nghiệp hóa cao,