Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng & BĐS Thái Bình Dương (PPI Group)

Địa chỉ :31/21 Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ đức , Tp.HCM
Lĩnh vực :Đầu tư dự án
Điện thoại :08.37269872
Fax :08.37269872

 Công ty Cổ Phần Phát Triển Hạ Tầng & Bất Động Sản Thái Bình Dương (Nguyên là Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Công Trình 135) (theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) được thành lập trên cơ sở tách nguyên trạng Chi Nhánh Công ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 120 tại Miền Nam theo quyết định số 054/ 1003/ QĐ – BGTVT ngày 8/1/2003 của Bộ GTVT.


Công ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 135, được thành lập trên cơ sở tách nguyên trạng Chi Nhánh Công ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 120 tại Miền Nam theo quyết định số 054/ 1003/ QĐ – BGTVT ngày 8/1/2003 của Bộ GTVT.

 


Được chuyển đổi thành Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Công Trình 135 theo quyết định số 3204/QĐ – BGTVT ngày 27/10/2004 của Bộ GTVT.

 


Giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần số: 4103002992 do sở kế hoạch và đầu tư TP. HCM cấp ngày 27/12/2004. Sau Đại hội cổ đông 2009 đăng ký kinh doanh thay đổi ngày 14/4/2009.

 

Chức năng kinh doanh

+ Các lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty Cổ Phần Phát Triển Hạ Tầng & Bất Động Sản Thái Bình Dương (Nguyên là Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Công Trình 135) (theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh):


-Xây dựng các công trình: Giao thông, dân dụng và công nghiệp, thủy lợi,điện.


-Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng.


-Kinh doanh nhà.


-Đầu tư, xây dựng: cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp.


-Khai thác khoáng sản, đầu tư công nghiệp.


+ Vốn Điều lệ: 150.000.000.000 (một trăm năm mươi tỷ đồng).

 

Năng lực công ty

Tiền thân của công ty là Chi nhánh công ty xây dựng công trình 120 phía nam được thành lập ngày 02/03/1994 của Bộ GTVT.


Vào ngày 08/01/2003 công ty XDCT GT 135 được thành lập theo hình thức tách nguyên trạng Chi nhánh công ty XDCT 120 phía Nam bằng quyết định số: 054/2003/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT.


Theo chủ trương của Bộ GTVT và của Tổng công ty XDCT GT I công ty được thành lập lai theo quyết định số: 3204/QĐ-BGTVT ngày 27/10/2004 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải. V/v: Chuyển đổi công ty XDCT giao thông 135 trực thuộc Tổng công ty XDCT giao thông I thành công ty cổ phần.


Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103002992 ngày 27/12/2004 của Sở kế họach và đầu tư TP Hồ Chí Minh.