Công Ty Cổ Phần Nhà Phố

Địa chỉ :990 Liên Tỉnh Lộ 25B, P.Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM
Lĩnh vực :Bất động sản
Điện thoại :(+84).6656.4579
Fax :(+84).6656.4579

Công Ty Cổ Phần Nhà Phố